Dubbel sensor kit

Ett komplett kit för att mäta flöde, temperatur och tryck i en enda zon, med extra sensor i inloppsriktningen. Dubbel sensor gör att du kan övervaka Delta-T och Delta-P samt värmeöverföring och energiförbrukning.


Levereras som kit komplett med:

 •  Pekskärm
 •  Magnetfäste
 • Strömförsörjning
 • USB-kabela
 • Multi-Sensor (Flöde-Temp-Tryck)
 • Inlet-Sensor (Temp-Tryck)
 •  Kablar (1200 mm.)

Temperaturområde: 0-120°C

Tryckområde 0-10 Bar

Överiga funktioner:

 • Grafer som visar 30 dagars data
 • Exportfunktion
 • Turbulent flödesindikator
 • Larmutgång