Rostfritt Filter

Smuts och partiklar i kylkretsen kan ofta resultera i täppta kanaler och störa processen.

Detta Mouldpro filter ger ett enkelt underhåll och en prisvärd lösning mot oönskade partiklar i kretsen. Tillverkad i rostfritt stål.

Filtret kan med fördel monteras på din anslutning till verktyget eller direkt på din värmare.

Säkert kretslopp

Filtert har en stor kapacitet med hjälp av den sjärnformade (vikta) filterinsatsen. Filtret samlar alla partiklar som är > 200 μm. 

Universell användning

Filtret kan användas för alla vatten eller olje baserade kylmedel med en flödesförmåga upp till 80 l/m och ett temperaturområde mellan -10 till 260 ° C

Enkelt underhåll

Filtert är monterat i en cylinder under flödesriktningen och kan sålunda separeras och rengöras utan att själva kretsen måste tas bort. Filtert kan rengöras med hjälp av tryckluft eller i ett ultraljudsbad.

Minimal tryckförlust

Filterdesignen säkerställer att tryckförlusten i filtret inte får några konsekvenser för din krets.

Filterindikator

Som tillbehör kan filtret förses med en indikator som visar när filtret är fyllt och måste rengöras.